Comment on page

Đăng nhập trang quản trị

Bước 1: User truy cập vào trang quản trị qua đường link sau: . Hệ thống mở ra trang chủ của hệ thống:
Bước 2: Người dùng chọn "Đăng nhập" để truy cập vào trang Web admin - trang quản trị hệ thống.
Bước 3: Tại Form Đăng nhập, bạn nhập số điện thoại (số điện thoại là số hợp lệ và là số điện thoại đã dùng để đăng ký tạo App). Sau khi nhập xong số điện thoại, tích chọn Nhận mã kích hoạt.
Bước 4: Nhập mã OTP được gọi điện qua số điện thoại đã nhập phía trên. Chọn Xác nhận để hoàn tất việc đăng nhập
Hệ thống báo đăng nhập thành công, dẫn đến màn hình trang Quản trị hệ thống. Giao diện trang quản trị như sau:
Trong đó:
 1. 1.
  Danh sách các chức năng thiết lập, quản lý mà Hệ thống cung cấp cho User
 2. 2.
  Thông tin chung của cửa hàng
 3. 3.
  Thông tin cửa hàng
 4. 4.
  Số dư tài khoản cửa hàng
 5. 5.
  Danh sách các sản phẩm mới của cửa hàng