Dashboard

Thông tin chung

Trang tổng quan là một loại giao diện người dùng đồ họa, cung cấp cái nhìn nhanh về các chỉ số hiệu suất chính có liên quan đến một mục tiêu hoặc quy trình kinh doanh cụ thể.

Dashboard trên Website Abaha cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin chung cơ bản của cửa hàng theo thời gian đã lọc:

  • Tổng doanh số

  • Tổng số đơn hàng

  • Lượt khách mới truy cập

  • Khách đang hoạt động

  • Doanh thu theo từng ngày bán hàng

  • Số đơn hàng theo từng ngày

  • Top 10 sản phẩm bán chạy

  • Top lượt xem sản phẩm

Ở màn Dashboard, bạn có thể lựa chọn thời gian muốn hiển thị thông số, sau đó chọn "Apply".

Chọn vào "Xem chi tiết" của từng biểu đồ mà bạn muốn xem chi tiết báo cáo

Last updated