Đồng bộ Kiotviet

I. CÁC DANH MỤC ĐỒNG BỘ

STTDữ liệuAbahaKiotviet

1

Danh mục sản phẩm

2

Sản phẩm

3

Bảng giá sản phẩm

4

Đơn đặt hàng

5

Khách hàng và nhóm khách hàng

Chú thích: dấu “✓” thể hiện được đồng bộ.

 1. Danh mục: Abaha đang đồng bộ danh mục sản phẩm 1chiều từ Kiotviet về Abaha.

 2. Sản phẩm: Abaha đang đồng bộ sản phẩm 1 chiều từ Kiotviet về Abaha.

 3. Bảng giá sản phẩm: Abaha đang đồng bộ bảng giá sản phẩm 1 chiều từ Kiotviet về Abaha (Abaha sẽ không đồng bộ thời gian áp dụng bảng giá, chỉ đồng bộ về giá của sản phẩm trong bảng giá).

 4. Đơn hàng: Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Kiotviet

 5. Nhóm khách hàng và nhóm : Abaha đang đồng bộ khách hàng 2 chiều giữa Abaha và Kiotviet.

Lưu ý quan trọng:

a. Đối với đồng bộ sản phẩm

 • Khi đồng bộ sản phẩm khách hàng lưu ý chỉ sửa sản phẩm bên Kiotviet, sản phẩm nào không bán thì cần chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh, không được xoá sản phẩm ở Kiotviet.

 • Khi thao tác đồng bộ, khách hàng lưu ý: không thêm, sửa sản phẩm ở Web quản trị Abaha.

b. Đối với đồng bộ đơn đặt hàng

 • Đồng bộ đơn đặt hàng và khách hàng liên hệ với Abaha để cài đặt.

 • Khi đồng bộ đơn đặt hàng, cần phải cho phép cửa hàng mở tính năng bán âm ở bên Kiotviet

 • Khi xử lý đơn đặt hàng trên Kiotviet, đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì đơn trên web quản trị cũng là Hoàn thành.

 • Thao tác huỷ đơn đơn đặt hàng bên Kiotviet cũng thì trên Abaha cũng sẽ ghi nhận là huỷ đơn.

 • Abaha chỉ ghi nhận 2 trạng thái đơn đặt hàng là Hoàn thành và Hủy

Lưu ý: Khách hàng cần xử lý trạng thái đơn đặt hàng ở Kiotviet

II. CÁC BƯỚC ĐỒNG BỘ

Thông tin kết nối API (được thiết lập trên hệ thống quản lý trên Kiotviet). Cách thiết lập: Bước 1: Thiết lập dữ liệu trên phần mềm Kiotviet

1. Đăng nhập tài khoản trên Kiotviet chọn -> Quản lý

2. Vào mục: Thiết lập -> Thiết lập cửa hàng

3. Chọn menu Thiết lập cửa hàng -> Thiết lập kết nối API -> Tạo mã

4. Copy các thông tin:

 • Tên kết nối: Ví dụ domain truy cập là https://thoitrangmogi.kiotviet.vn thì tên kết nối là: thoitrangmogi

 • Client ID

 • Mã bảo mật

Lưu ý: Click cho phép truy xuất thông tin khách hàng, hoá đơn, đặt hàng từ gian hàng của bạn.

5. Đồng bộ đơn đặt hàng cần cài đặt (Cho phép đặt hàng khi hết tồn kho)

Bước 2: Đồng bộ sản phẩm trên web Abaha

1. Tại màn hình quản lý Admin Abaha, bạn chọn: Quản lý sản phẩm -> Đồng bộ

Điền thông tin đã có ở bước 1 gồm:

 • Tên kết nối

 • Client ID

 • Mã bảo mật

 • Chi nhánh

Lưu ý: Cần chọn 1 chi nhánh mặc định để đồng bộ. nên chọn chi nhánh trung tâm.

2. Ấn "Đồng bộ" để tiến hành, chờ hệ thống đồng bộ hai bên

3. Danh sách sản phẩm sau khi đồng bộ:

III. QUẢN LÝ PHÍ THU KHÁC

 1. Áp dụng khi nào? Khi đơn hàng trên App từ Abaha có áp dụng phí (ví dụ: ship…. v.v), để cân bằng gía trị đơn hàng khi đồng bộ giữa App và Abaha, Khách hàng cần mở chức năng quản lý thu khác ở Kiotviet, theo hướng dẫn sau:

 2. Hướng dẫn mở chức năng Quản lý phí thu khác

Bước 1: Vào thiết lâp cửa hàng -> Giao dịch -> Bật thu khác khi bán hàng.

Bước 2: Vào thiết lập cửa hàng -> Quản lý thu khác -> Thêm loại thu khác

Lưu ý làm như hình ảnh mô tả:

 • Ô giá trị : Bắt buộc bằng 0

 • Bỏ check ô Tự động dựa vào hoá đơn và Hoàn lại đơn

 • Ấn "LƯU"

Bước 3: Copy mã thu khác

Bước 4: Tại đồng bộ Kiotviet ở Abaha, Nhập mã thu khác vừa copy vào ô mã thu khác rồi ấn "ĐỒNG BỘ"

Last updated