Tạo đơn giao vận

Chức năng này cho phép người dùng có thể tạo đơn giao vận mới trên trang Admin mà không cần Khách hàng đặt đơn.

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODULES Giao vận -> Tạo đơn giao vận

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin người nhận

Bước 3: Tại form Thông tin Đơn hàng, bạn nhập để tìm kiếm sản phẩm, chọn số lượng, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền tương ứng.

Nếu đơn có nhiều hơn 1 sản phẩm, ấn dấu (+) để thêm.

Bước 4: Tại form thông tin giao vận, bạn điền các trường thông tin về đơn hàng.

  • Tùy vào lựa chọn của bạn để lựa chọn bên chịu phí vận chuyển

  • Khối lượng đơn hàng sẽ ảnh hưởng tới dự tính chi phí vận chuyển.

  • Nhập giá trị 0 nếu không cần Ship COD

Bước 5: Chọn đơn vị giao vận

  • Người dùng chọn đơn vị giao vận mình muốn

  • Chọn dịch vụ Ship thường hoặc Ship hỏa tốc

  • Phí ship tạm tính dựa trên phí của đơn vị giao vận

Bước 6: Chọn " Tạo đơn giao vận" để hoàn thành 1 đơn giao vận

Last updated