Quản lý tên miền Website

Vào MODULES Cửa hàng -> Quản lý tên miền Website.

Nhập tên miền vào vào và bấm nút thêm. Tên miền sẽ được đưa vào danh sách, ở trạng thái chưa gắn IP

Vào trang cấu hình tên miền, trỏ tên miền về địa chỉ IP 123.31.12.17. Sau khi xong, chờ khoảng 10 phút là được. Nếu không được, vui lòng liên hệ Abaha để được hỗ trợ.

Ví dụ: Hướng dẫn cấu hình tên miền cho nhà cung cấp Mắt Bão

Hướng dẫn cấu hình tên miền cho nhà cung cấp PA Việt Nam

Last updated