Danh sách tin

Mục tin tức nhằm giúp doanh nghiệp quản lý luồng bài viết đăng tải, cập nhật tin tức sự kiện, thông tin khuyến mại,… tới khách hàng

Tại màn hình trang chủ hệ thống, ở MODULES Tin tức -> Danh sách tin

THÊM TIN TỨC MỚI Bước 1: Tại màn hình Danh sách tin, bạn chọn "Thêm tin tức"

Bước 2: Nhập đủ thông tin vào các trường theo yêu cầu. Khi nhập tiêu đề bài viết tin, hệ thống sẽ tự động tạo đường dẫn đến tin

Bước 3: Sau khi hoàn tất điền thông tin, bạn chọn "Thêm" để lưu lại thông tin tạo mới.

SỬA NỘI DUNG TIN TỨC Bước 1: Tại màn Danh sách tin, ở dòng tin tức muốn sửa chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Sửa"

Bước 2: Tại form Thêm/ sửa tin tức, bạn nhập các thông tin cần thay đổi, chọn "Lưu" để cập nhật thông tin đã sửa.

XÓA TIN TỨC Bước 1: Tại màn Danh sách tin, ở dòng tin tức muốn sửa chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Xóa"

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận Xóa bài viết, chọn "Xóa" nếu muốn xóa tin tức, chọn "Đóng" nếu muốn hủy thao tác.

ẨN TIN TỨC

Bước 1: Tại màn Danh sách tin, ở dòng tin tức muốn sửa chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Ẩn tin tức"

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận Xóa bài viết, chọn "Ẩn" nếu muốn ẩn tin tức, chọn "Đóng" nếu muốn hủy thao tác.

Last updated