Cài đặt mã nhúng Web

Bước 1: Vào MODULES Cửa hàng -> Cài đặt mã nhúng web

Bước 2: Nhập thông tin cấu hình theo nội dung bên dưới sau đó chọn "Lưu"

Last updated