Quản lý Banner

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Banner cho cửa hàng.

Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Tạo mới Banner

  • Sửa Banner

  • Xóa Banner

Bước 1: Trên trang quản trị hệ thống, tại thanh menu bên trái Hệ thống click chọn Trang chủ => Quản lý Banner

Hệ thống hiển thị danh sách Banner đã có sẵn

Bước 2: Để thêm mới Banner, bạn chọn "Tạo banner" để thêm mới Banner. Nhập thông tin: Tiêu đề, vị trí hiển thị, thứ tự sắp xếp, thời gian và chọn "Tạo" để hoàn tất việc Thêm mới Banner.

Lưu ý: Tên các Banner không được trùng nhau

Sửa banner: Tại màn "Danh sách banner", chọn "Sửa" tại cuối mỗi Banner để chỉnh sửa thông tin. Hoàn tất chỉnh sửa, chọn "Lưu" để cập nhật.

Xóa banner: Tại màn "Danh sách banner", chọn "Xóa" tại cuối mỗi Banner để xóa Banner.

Hệ thống hiển thị popup cảnh báo xác nhận. Chọn "OK" để xóa Banner được chọn. Chọn "Hủy" nếu không muốn xóa.

Các vị trí hiển thị Banner trên Website 1. Banner hiển thị trên cùng trang chủ website ( kích thước 800x500 px)

2. Banner hiển thị giữa trang chủ website ( 600x200 px)

Last updated