Lượt xem sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODULES Thống kê -> Lượt xem sản phẩm

Bước 2: Tại màn thống kê Lượt xem sản phẩm, bạn có thể thực hiện:

  • Tìm sản phẩm

  • Lựa chọn danh mục sản phẩm

  • Xuất file excel Thông kê lượt xem sản phẩm

Last updated