Duyệt đăng ký CTV

Sau khi khách hàng nhập form Đăng ký chương trình CTV trên website, Admin sẽ vào trang quản trị để thực hiện phê duyệt CTV.

Sau khi khách hàng thực hiện Đăng ký chương trình CTV trên website, admin quản trị sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn về yêu cầu và các thông tin của khách.

Bước 1: Ở màn hình trang chủ quản trị, bạn chọn MODULES Đối tác

Bước 2: Bạn chọn "Danh sách đối tác" trong MODULES Đối tác. Tại đây, bạn sẽ kiểm tra được Danh sách đăng ký tài khoản đối tác. Chọn "Cấp quyền đối tác" tương ứng với tài khoản khách hàng bạn muốn cấp quyền CTV.

Bước 3: Hệ thống hiển thị Popup yêu cầu bạn xác nhận. Bạn chọn "Đồng ý" nếu bạn đồng ý để khách hàng trở thành CTV, chọn "Đóng" nếu bạn muốn hủy thao tác cấp quyền đối tác cho khách hàng.

Bước 4: Sau khi bạn duyệt đăng ký của khách hàng, Danh sách đối tác sẽ hiển thị như sau:

Chọn "Bỏ quyền đối tác" nếu bạn muốn hủy quyền CTV của khách hàng.

Tại màn Danh sách đối tác, bạn có thể thực hiện tìm kiếm tài khoản để cấp quyền bằng cách nhập số điện thoại của khách hàng, chọn "Tìm kiếm"

Last updated