Kết nối GHTK

Kết nối cổng giao vận Giao hàng tiết kiệm

Bước 1: Tạo tài khoản bên GHTK và đăng nhập

Bước 2: Vào mục Sửa thông tin cửa hàng để copy lấy mã API token key

Bước 3: Bạn truy cập vào MODULE Giao vận -> Kết nối GHTK, sau đó copy mã token đã lấy từ tài khoản Giao hàng tiết kiệm và chọn "Cập nhật":

Last updated