Báo cáo tổng hợp ngày

Báo cáo tổng hợp ngày giúp bạn nắm được tình trạng hoạt động kinh doanh của cửa hàng theo từng ngày.

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, ở MODULES Thống kê -> Báo cáo tổng hợp ngày

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Báo cáo tổng hợp ngày

HƯỚNG DẪN ĐỌC CÁC THÔNG SỐ TRONG BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY 1. Ngày: Được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, dòng đầu tiên là thời gian ngày hiện tại.

2. Lượt truy cập trên App: Tính theo ID thiết bị truy cập vào App trong ngày

3. Khách mới: số điện thoại được tạo mới trong danh sách khách hàng của cửa hàng.

4. Khách hoạt động: Tính theo ID của người dùng đăng nhập vào hệ thống trong ngày.

6. Số đơn hàng đã đặt: Tổng số đơn hàng được khởi tạo thành công trong cửa hàng ngày hôm đó.

7. Tần suất giao dịch/khách = Số đơn hàng / khách đặt hàng

8. Tổng giá trị: Là tổng giá trị của các đơn trong số đơn hàng

9. Giá trị TB/đơn = Tổng giá trị / số đơn hàng

10. Tổng số sản phẩm: Thể hiện tổng số lượng sản phẩm trong các đơn hàng thuộc số đơn hàng

11. Số sp trung bình/đơn = Tổng số sản phẩm / số đơn hàng

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRANG BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

Thống kê theo thời gian

Bước 1: Tại màn Báo cáo tổng hợp ngày, tại ô "Thời gian", bạn chọn thời gian muốn hiển thị báo cáo thông kê.

Bước 2: Hệ thống hiển thị kết quả thống kê như bạn đã chọn

Xuất file excel báo cáo tổng hợp theo thời gian

Ở màn Báo cáo tổng hợp ngày, bạn chọn biểu tượng Excel màu xanh để xuất file báo cáo tổng hợp ngày.

Bên cạnh việc xuất file toàn bộ dữ liệu trong báo cáo tổng hợp ngày, bạn còn có thể xuất file thống kê theo thời gian đã lọc.

Last updated