Chương trình khuyến mại

TẠO MỚI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODULES Khuyến mại -> Chương trình khuyến mại

Bước 2: Ở màn Danh sách chương trình khuyến mại, bạn chọn "Tạo mới"

Bước 3: Form Tạo mới chương trình khuyến mại, nhập đầy đủ các trường thông tin, chọn "Lưu" để cập nhật chương trình khuyến mại vừa tạo.

Trong đó:

1. Tên chương trình khuyến mãi: nhập tên cho chương trình khuyến mãi muốn tạo

2. Tùy chọn Khuyến mại [Loại khuyến mãi] bao gồm:

 • Giảm giá theo phần trăm

 • Giảm giá theo số tiền

 • Chương trình đồng giá

3. Áp dụng với:

 • Tất cả các sản phẩm của cửa hàng

 • Theo danh mục sản phẩm

 • Theo nhóm sản phẩm

 • Theo sản phẩm chỉ định cụ thể

4. Thời gian áp dụng của trường trình

 • Thời gian bắt đầu: mặc định là ngày hiện tại khi Admin thực hiện tạo CTKM (cho phép chỉnh sửa)

 • Thời gian kết thúc: Nhập thời gian muốn kết thúc CTKM - mặc định nếu không nhập thời gian kết thúc này thì CTKM không có hạn kết thúc

Ví dụ minh họa 1 chương trình khuyến mại

 • CTKM giảm giá 15% cho toàn bộ các sản phẩm thuộc danh mục Sofa

 • Thời gian bắt đầu của CTKM là 9:30 ngày 16/07/2021

 • Thời gian kết thúc của CTKM là: 17:30 ngày 23/07/2021

QUẢN LÝ DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Quản lý danh sách chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại sau khi tạo mới thành công, được lưu lại tại màn hình danh sách Chương trình khuyến mại.

 • Hệ thống hỗ trợ Admin có quyền [Sửa] [Xóa] CTKM tùy ý

 • Các trạng thái của CTKM:

 • [Ngừng áp dụng]: CTKM đã hết thời gian hoạt động

 • [Đang áp dụng]: CTKM đang trong thời gian hoạt động

 • [Chưa áp dụng]: CTKM có thời gian bắt đầu > thời gian hiện tại.

Ngoài ra, bạn có thể Sửa và Xóa chương trình khuyến mại tại các thanh công cụ dưới đây:

Theo dõi chương trình khuyến mại Chức năng này hỗ trợ Admin của hệ thống có thể thống kê, theo dõi Chương trình khuyến mại theo từng sản phẩm. Nhận biết sản phẩm này đang áp dụng với Chương trình khuyến mại nào.

Bước 1: Tại trang chủ hệ thống, chọn MODUELS Sản phẩm Bước 2: Tại màn Sản phẩm, bạn chọn Quản lý sản phẩm, chọn Cột "Khuyến mại áp dụng", hệ thống mặc định hiển thị CTKM tốt nhất (giảm giá nhiều nhất) cho sản phẩm tại thời điểm hiện tại.

Admin cũng có thể di chuột trỏ vào tên Chương trình khuyến mại đang hiển thị trên hệ thống để xem các Chương trình khuyến mại khác cũng áp dụng cho sản phẩm.

Thứ tự sắp xếp các CTKM:

- Hiển thị ra màn hình cột [Khuyến mại áp dụng]: là CTKM tốt nhất (CTKM giảm tiền nhiều nhất cho sản phẩm) - đang được áp dụng cho sản phẩm

- CTKM khác (nếu có) khi Focus: mức độ ưu tiên áp dụng của Chương trình sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

QUY TẮC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO SẢN PHẨM

Với Site Áp dụng bảng giá chung

- Sản phẩm có [Giá niêm yết] và [Giá khuyến mại]

- CTKM giảm giá / Giảm tiền/ Đồng giá: sẽ áp dụng Giảm dựa trên giá [Khuyến mại] của sản phẩm

- Giá hiển thị cho user: giá đã giảm dựa theo giá [Khuyến mại] của sản phẩm sau khi đã áp dụng CTKM

Ví dụ:

- Sản phẩm A có giá niêm yết là 100.000đ

- Giá Khuyến mại là: 90.000đ

- SP đang có CTKM là giảm 20% (CTKM Giảm tiền nhiều nhất cho Sản phẩm)

=> Khách hàng sẽ nhìn và mua sản phẩm A này với giá là 72.000đ ( giảm 20% của 90.000đ) trong thời gian CTKM giảm 20% này đang áp dụng cho sản phẩm A

Với site có áp dụng bảng giá

- Sản phẩm có [Giá niêm yết], [Giá khuyến mại] và [Giá theo bảng giá]

- CTKM giảm giá / Giảm tiền/ Đồng giá: sẽ áp dụng Giảm dựa trên giá [Khuyến mại] của sản phẩm

- Giá hiển thị cho user: giá đã giảm dựa theo [Giá của bảng giá] của sản phẩm sau khi đã áp dụng CTKM

Ví dụ:

- Sản phẩm A có giá niêm yết là 100.000đ

- Giá Khuyến mại là: 90.000đ

- Stie áp dụng bảng giá giảm 10% => Giá theo bảng giá của sản phẩm A lúc này là 81.000đ

- SP đang có CTKM là giảm 20% (CTKM Giảm tiền nhiều nhất cho Sản phẩm)

=> End-user sẽ nhìn và mua sản phẩm A này với giá là 64.800đ ( giảm 20% của 81.000đ) trong thời gian CTKM giảm 20% này đang áp dụng cho sản phẩm A

Quy tắc chọn CTKM tốt nhất (CTKM giảm tiền nhiều nhất) cho sản phẩm

- Chọn CTKM nào có mức giảm giá là nhiều nhất

Ví dụ:

- Sản phẩm A có giá niêm yết là 100.000đ

- Giá Khuyến mại là: 90.000đ

- Site áp dụng bảng giá chung

- Các CTKM đang áp dụng cho cửa hàng:

+ Giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm của cửa hàng (1)

+ Giảm 20% cho danh mục sản phẩm X (A thuộc X) (2)

+ Giảm 30% cho nhóm sản phẩm Y (A thuộc Y) (3)

+ Giảm 20.000đ cho toàn bộ sản phẩm của cửa hàng (4)

+ Đồng giá 50.000đ cho nhóm sản phẩm Z (A thuộc Z) (5)

=> CTKM [Đồng giá 50.000đ cho nhóm sản phẩm Z] sẽ được lựa chọn để áp dụng cho sản phẩm A

- Độ ưu tiên áp dụng CTKM sẽ là: 5 -> 3 -> 4 -> 2 -> 1

End-user mua hàng ( Khách hàng)

Mua hàng trong thời gian CTKM đang hoạt động

End-user mua hàng, nếu các sản phẩm có đang áp dụng CTKM, user sẽ được mua hàng với giá theo CTKM (theo các quy tắc dụng dụng phía trên)

Mua hàng khi CTKM kết thúc

- Sau khi CTKM kết thúc, giá của sản phẩm sẽ được cập nhật lại theo CTKM ưu tiên khác nếu CTKM đó vẫn đang trong thời gian hoạt động.

- Hoặc trở về đúng giá bán của sản phẩm.

- Sản phẩm trong giỏ hàng của user, sản phẩm đó chọn trước thời điểm CTKM kết thúc, sau khi User truy cập lại giỏ hàng, giá của sản phẩm sẽ cập nhật lại (có thể giá theo CTKM này có độ ưu tiên ngay dưới CTKM vừa kết thúc - hoặc cập nhật lại theo giá bán của sản phẩm khi không có CTKM nào áp dụng cho sản phẩm

Last updated