Cấu hình chung

Mục cấu hình chung giúp bạn cài đặt các tùy chỉnh cho MODULES Bán hàng

Cấu hình Module Bán hàng

Tại MODULES Bán hàng, chọn "Cấu hình chung". Tại mục Cấu hình Module Bán hàng, bạn muốn bật cấu hình nào lên thì kéo thanh trượt sang "Yes".

  1. Cấu hình không cho phép khách hàng sửa đơn hàng đã đặt: Mặc định sẽ cho phép khách hàng sửa đơn hàng mới đặt, ở trạng thái Đã đặt hàng. Bật cấu hình này lên thì sẽ ẩn nút Sửa đơn, không cho phép khách sửa sau khi đặt. Áp dụng cho 1 số trường hợp như đơn đồng bộ về Haravan, Sapo đang không cho phép sửa.

  2. Bắt buộc đăng nhập khi đặt hàng ở web bán hàng: Khi mở cấu hình này, khách hàng vào web xem sản phẩm như bình thường, khi bấm cho sản phẩm vào giỏ hàng sẽ thông báo cần đăng nhập và nhảy sang trang đăng nhập.

  3. Mở chức năng hiển thị Barcode sản phẩm trong hóa đơn

  4. Mở chức năng hiển thị thông tin điểm bán trong hóa đơn: Hiển thị thông tin SĐT điểm bán thay cho SĐT tổng đài nếu điểm bán có SĐT.

Gửi tin nhắn SMS theo kịch bản cho khách hàng

Bạn nhập nội dung muốn gửi đến khách hàng vào hộp thoại. Nội dung này được gửi tới khách hàng sau khi đơn hàng được duyệt. Nội dung "#%s" sẽ được hệ thống tự động thay thế bằng mã đơn hàng tương ứng.

Sau khi nhập nội dung, bạn Chọn kênh SMS

Nhập API Key và API Secret Key được gửi từ hệ thống SMS đã ký HĐ rồi ấn "Lưu lại" để hoàn thành.

Last updated