Cấu hình giao vận

CẤU HÌNH GIAO VẬN SHOP TỰ GIAO ĐƠN HÀNG
Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODULES Giao vận -> Cấu hình giao vận
Bước 2: Hệ thống mở ra trang Cấu hình giao vận, tại đây bạn thực hiện cấu hình cho việc giap vận của cửa hàng.
Bước 3: Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin người gửi khi tạo đơn giao vận:
 • Tên người gửi
 • Số điện thoại
 • Khối lượng trung bình đơn hàng
 • Ghi chú của cửa hàng
 • Địa chỉ tỉnh thành/ quận huyện/ phường xã
 • Tọa độ vị trí (cách lấy tọa độ tại đây)
Lưu ý: tại mục Vĩ độ và Kinh độ có hướng dẫn chi tiết tại “Cách xác định và lấy tạo độ trên Google map”
Bước 4: Chọn và nhập Cấu hình thông tin chi phí vận chuyển và chọn "Cập nhật" để hoàn tất
Cấu hình thông tin chi phí vận chuyển có 2 loại:
 • Theo Giá trị đơn hàng
 • Bù phí vận chuyển.
Cấu hình theo giá trị đơn hàng
Ứng với mỗi mức giá trị đơn hàng sẽ cấu hình mức chi phí vận chuyển tương ứng:
Mức
Mức chi phí vận chuyển
Mô tả
200.000đ
20.000đ
Giá trị đơn hàng < 200.000đ có mức phí vận chuyển là 20.000đ
500.000đ
50.000đ
200.000đ <= Giá trị đơn hàng < 500.000đ có mức phí vận chuyển là 50.000đ
Cấu hình bù phí vận chuyển: ứng với mỗi mức giá trị đơn hàng sẽ cấu hình mức bù phí vận chuyển tương ứng (số tiền bù phí sẽ do cửa hàng chịu).
Ví dụ:
 • Đơn hàng có giá trị < 200.000đ
 • Phí ship đơn vị là: 60.000đ
 • Mức bù phí vận chuyển là :0đ (Do đơn hàng không đủ giá trị tối thiểu để nhận hỗ trợ bù phí)
=> Phí ship của đơn hàng này là: 60.000đ
 • Đơn hàng có giá trị >= 200.000đ
 • Phí ship đơn vị là: 60.000đ
 • Mức bù phí vận chuyển là: 20.000đ
=> Phí ship của đơn hàng này là: 40.000đ ( 60.000 - 20.000)
Mức
Mức chi phí vận chuyển
Phí ship đơn vị
Bù phí
Mô tả
200.000đ
200.000đ
60.000đ
giá trị đơn hàng < 200.000đ
không được bù phí ship
500.000đ
50.000đ
60.000đ
20.000đ
200.000đ <= giá trị đơn hàng < 500.000đ được bù 20.000đ tiền ship
1.000.000đ
70.000đ
60.000đ
50.000đ
500.000đ <= giá trị đơn hàng < 1.000.000đ được bù 50.000đ tiền ship
CẤU HÌNH GIAO VẬN VỚI ĐƠN VỊ GIAO VẬN
Cấu hình này cho phép bạn kết nối với đơn vị giao vận bên ngoài
Ở trang Cấu hình giao vận, bạn chọn Cổng giao vận sử dụng mặc định cho đơn hàng. Hiện tại, Abaha đang tích hợp với các công giao vận là GHTK, GHN, Ahamove, Viettel Post.
Sau chị chọn cổng giao vận, bạn thực hiện cấu hình giao vận lần lượt theo các bước trên.