Cấu hình chung

Tính năng Cấu hình chung ở MODULES Cửa hàng được Abaha phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt một số chương trình tặng thưởng cho khách hàng khi vào App, nhằm thu hút người dùng tải App.

A. CẤU HÌNH CỬA HÀNG:

I. Các chương trình tặng thưởng:

1. Tặng thưởng nhập mã giới thiệu thành công: Khi tải app và đăng ký, khách hàng nhập Mã giới thiệu (là số điện thoại của người giới thiệu) sẽ được nhận thưởng.

2. Tặng thưởng đăng ký thành công: Khi khách hàng tải app và đăng ký thành công sẽ được nhận thưởng. Không áp dụng khi khách hàng nhập Mã giới thiệu.

3. Tặng thưởng cho Người giới thiệu ngay khi Người được giới thiệu nhập Mã giới thiệu: Người giới thiệu sẽ được nhận thưởng.

4. Tặng thưởng cho Người giới thiệu sau khi Người được giới thiệu hoàn thành đơn hàng đầu tiên: Người giới thiệu sẽ được nhận thưởng.

II. Cấu hình chung

Cấu hình Chỉ cho phép 1 thiết bị đăng nhập tài khoản ở 1 thời điểm: Khi bật chế độ này, khi tài khoản đăng nhập ở 1 thiết bị mới thì tài khoản này ở các thiết bị khác sẽ bị thoát ra.

Chọn bài viết giới thiệu về chúng tôi: Sau khi chọn sẽ hiển thị ở trang Tài Khoản 1 mục là "Giới thiệu về chúng tôi", bấm vào mở ra trang tin bài đã chọn. Chọn "Lưu lại"

Chọn mục thông tin điều khoản sử dụng: Tạo 1 danh mục "Điều khoản sử dụng" và các tin bài về điều khoản ở mục tin tức. Sau đó chọn danh mục này để hiển thị ở trang Tài Khoản 1 mục là "Điều khoản sử dụng", bấm vào mở ra danh sách các bài viết trong danh mục tin tức Điều khoản sử dụng.

Nội dung chia sẻ trong mục mã giới thiệu (Chỉ áp dụng cho App): Chỉnh sửa nội dung dùng khi người dùng chia sẻ mã giới thiệu qua Facebook, Zalo, .... Yêu cầu có %s là các nội dung sẽ được App tự động điền vào: %s đầu tiên là tên App, %s thứ 2 là mã giới thiệu, %s thứ 3 là link Website.

Nội dung thông tin chương trình giới thiệu (Chỉ áp dụng cho App): Nhập nội dung chương trình chia sẻ và giới thiệu bạn bè theo mã giới thiệu. Ví dụ tặng Voucher 50K khi giới thiệu được 1 người bạn mua hàng thành công...

Cách hiển thị trang Danh mục sản phẩm (Chỉ áp dụng cho App): Chọn hình thức hiển thị menu danh mục nhiều cấp khi vào cửa hàng.

Thời gian tối thiểu để export lại danh sách với trường hợp dữ liệu lớn: Là khoảng thời gian giữa 2 lần export với trường hợp dữ liệu lớn. Nếu không chọn mặc định là 30 phút.

Địa chỉ giao hàng: Tại màn hình thêm mới địa chỉ giao hàng, hiển thị ô chọn địa chỉ gồm (xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố) cho khách hàng chọn. Cấu hình access token đăng nhập Voice call (không bắt buộc).

Last updated