Kết nối Viettel Post

Bước 1: Chọn MODULES Giao vận -> Kết nối Viettel Post

Bước 2: Ở form Kết nối Viettel Post, bạn điền thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu tài khoản giao vận trên Viettel Post. Sau đó chọn "Cập nhật" để thực hiện kết nối.

Last updated