Kết nối Ahamove

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODULES -> Giao vận
Bước 2: Chọn Kết nối Ahamove
Tại form Cấu hình kết nối giao vận, trong đó:
  1. 1.
    Tên người dùng và Số điện thoại là thông tin đăng nhập trên Ahamove.com
  2. 2.
    API Key do Abaha cung cấp
Bước 3: Chọn "Cập nhật" để hoàn thành liên kết cửa hàng với đơn vị giao vận Ahamove