Kết nối Ahamove

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODULES -> Giao vận

Bước 2: Chọn Kết nối Ahamove

Tại form Cấu hình kết nối giao vận, trong đó:

  1. Tên người dùng và Số điện thoại là thông tin đăng nhập trên Ahamove.com

  2. API Key do Abaha cung cấp

Bước 3: Chọn "Cập nhật" để hoàn thành liên kết cửa hàng với đơn vị giao vận Ahamove

Last updated