Đồng bộ Sapo

Hiện tại Abaha đồng bộ Sapo Web và Sapo Omni (đối với gói này khách hàng phải mua dịch vụ sử dụng API của Sapo)

I. CÁC DANH MỤC ĐỒNG BỘ

STTDữ liệuAbahaSapo

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Đơn đặt hàng

Khách hàng

Tin tức

 1. Danh mục: Abaha đang đồng bộ danh mục sản phẩm 1 chiều từ Sapo về Abaha.

 2. Sản phẩm: Abaha đang đồng bộ sản phẩm 1 chiều từ Sapo về Abaha

 3. Đơn hàng: Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Sapo

 4. Khách hàng: Abaha đang đồng bộ khách hàng 2 chiều giữa Abaha và Sapo

 5. Tin tức: Abaha đang đồng bộ tin tức 1 chiều từ Sapo về Abaha

Lưu ý quan trọng:

1. Đồng bộ danh mục tin tức và tin tức từ Sapo sang Abaha

 • Với chức năng đồng bộ dữ liệu danh mục tin tức, khách hàng lưu ý không xoá danh mục tin tức, tin tức ở bên Sapo chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục tin tức, tin tức để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn.

 • Quá trình đồng bộ có thể real-time nếu khách hàng có nhu cầu.

2. Đồng bộ danh mục sản phẩm và sản phẩm từ Sapo sang Abaha.

 • Abaha tiến hành đồng bộ danh mục trước, sau đó sẽ tiến hành đồng bộ sản phẩm theo danh mục

 • Với chức năng đồng bộ dữ liệu danh mục sản phẩm, khách hàng lưu ý không xoá danh mục sản phẩm, sản phẩm ở bên Sapo chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục sản phẩm, sản phẩm để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn.

Lưu ý: Khi xóa sản phẩm trên POS, sản phẩm trên app Abaha không bị xóa đi, vì vậy khách hàng tuyệt đối không thao tác xóa sản phẩm trên POS để tránh gây ra lỗi đồng bộ

( Nếu khách hàng vô tình đã xóa sản phẩm trên POS thì cần vào app xóa sản phẩm trên app )

 • Khách hàng lưu ý, đối với sản phẩm vừa tạo chỉ nên chọn duy nhất một danh mục, do dữ liệu giữa Abaha và Sapo không giống nhau về việc tổ chức dữ liệu.

 • Khi thao tác đồng bộ, khách hàng lưu ý: không thêm, sửa sản phẩm ở Web quản trị Abaha.

3. Đối với đồng bộ đơn đặt hàng

a. Đồng bộ đơn đặt hàng và khách hàng liên hệ với Abaha để cài đặt tự động

 • Đơn hàng Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Sapo Web

b. Trạng thái đơn hàng khi đồng bộ

SAPOABAHA

Trạng thái mở + Chưa được giao hàng

Đã đặt hàng

Trạng thái mở + Chờ lấy hàng

Đang xử lý

Trạng thái mở + Đang giao hàng

Đang giao hàng

Trạng thái mở + Đã giao hàng

Hoàn thành

Trạng thái mở + Đã chuyển hoàn

Hoàn hàng

Trạng thái hủy

Hủy đơn

Đơn lưu trữ là: Đơn mà khách đã thanh toán rồi, cửa hàng đã giao hàng rồi, Khi đó cửa hàng xác nhận đơn đó là lưu trữ, để công nhận đơn đó đã hoàn thành.

Khi đồng bộ kết nối với Sapo, khách hàng cần xử lý đơn từ Sapo, App chỉ có nhiệm vụ đẩy đơn về Sapo Web, sau đó Sapo Web sẽ đẩy đơn lên Sapo Pos.

Lưu ý: Khách hàng cần xử lý trạng thái đơn đặt hàng ở Sapo

II. CÁC BƯỚC ĐỒNG BỘ

Thông tin kết nối API (được thiết lập trên hệ thống quản lý trên Sapo Web)

 1. Cách thiết lập

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Sapo chọn -> Quản trị website

Bước 2: Chọn mục Ứng dụng -> Ứng dụng riêng

Last updated