Kiểm tra hoa hồng

Sau khi được Admin duyệt trở thành CTV, khách hàng đăng nhập vào website. Với những sản phẩm đã được cài đặt hoa hồng đối tác, khách hàng có thể nhìn thấy thông tin hoa hồng nhận được khi đơn hàng hoàn thành.
Khách hàng còn có thể thực hiện "Copy" Link giới thiệu để gửi cho người khác. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi link giới thiệu, nếu người được giới thiệu click vào link và mua hàng, khi đơn hàng hoàn thành, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng.
KIỂM TRA BÁO CÁO HOA HỒNG
Bước 1: Khách hàng truy cập vào tài khoản của mình trên website. Ở vị trí tên khách hàng góc phải phía trên màn hình, bạn chọn "Chương trình CTV"
Bước 2: Bạn chọn danh mục "Báo cáo bán hàng" để xem báo cáo hoa hồng nhận được từ chương trình CTV
Tại đây, CTV sẽ kiểm tra được:
  1. 1.
    Doanh số đạt được trong tháng
  2. 2.
    Mức hoa hồng đạt được trong tháng
  3. 3.
    Tổng hoa hồng CTV nhận được